Phone: 0891-2511222 Email: viptvizag@yahoo.com  

Faculty Details

Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr. Y. Srinivasa Rao
Designation: Professor & Principal
Qualification: M.Pharm., Ph.D,F.I.C.
Experience:
18 Yr
Email: yarraguntla@rediffmail.com
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Prof.K.Vara Prasada Rao
Designation: Professor & HOD
Qualification: M.Pharm.,(Ph.D)
Experience:
19 Yr
Email: varaprasadvipt@gmail.com
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr.M.Saritha
Designation: Professor
Qualification: M.Pharm., Ph.D
Experience:
18 Yr
Email: smedapati@yahoo.com
 
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr. K Raj kiran
Designation: Asso Prof.
Qualification: M.Pharm., Ph.D
Experience:
12 Yr
Email: rajkiran.kolakota@gmail.com
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr.P.V.Kamala Kumari
Designation: Asso Prof.
Qualification: M.Pharm., Ph.D
Experience:
12 Yr
Email: kamalaparavastu@gmail.com
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr.Ch.Prasad
Designation: Asso Prof.
Qualification: M.Pharm., Ph.D
Experience:
11 Yr
Email: cheepurupalli1982@gmail.com
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr. D.Vasudha
Designation: Asso Prof.
Qualification: M.Pharm., Ph.D
Experience:
11 Yr
Email: vasudha-goodgirl@yahoo.co.in
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr.P.Chiranjeevi
Designation: Asso Prof.
Qualification: M.Pharmacy Ph.D
Experience:
11 Yr
Email: Ponnam107@gmail.com
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr. S.Satya Lakshmi
Designation: Asso Prof.
Qualification: M.Pharmacy Ph.D
Experience:
11 Yr
Email: satyalakshmi@rediffmail.com
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr.K.Purna Naga Sree
Designation: Asso Prof.
Qualification: M.Pharma.,Ph.D
Experience:
13 Yr
Email: poornabits@gmail.com
 
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr.T.Hemanth Kumar
Designation: Assoc. Prof
Qualification: M.Pharmacy Ph.D
Experience:
11 Yr
Email: Hemkar_pharma@yahoo.co.in
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr Santosh Kumar Ranjith
Designation: Assoc. Prof
Qualification: M.Pharma.,Ph.D
Experience:
11 Yr
Email: sanrancol@gmail.com
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr. M.Trinadha Rao
Designation: Asst Prof.
Qualification: M.Pharmacy Ph.D
Experience:
12 Yr
Email: thrinadh_81@rediffmail.com
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Mr B.Rama Rao
Designation: Asoc. Prof
Qualification: B.Pharm,M.Tech,M.Pharm
Experience:
17 Yr
Email: rama_bora@rediffmail.com
 
 
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Mr. P. Balakrishnaiah
Designation: Asso Prof.
Qualification: M.Pharmacy (Ph.D)
Experience:
13 Yr
Email: balakrishnaiahp@yahoo.co.in
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Mr. P. N. Mallikarjun
Designation: Asso Prof.
Qualification: M.Pharmacy (Ph.D)
Experience:
13 Yr
Email: mallikpharma@yahoo.co.in
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Mr.A Kananka Raju
Designation: Asst. Prof
Qualification: M.Pharmacy (Ph.D)
Experience:
10 Yr
Email: rajuaddipalli81@gmail.com
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Mrs.K.Gana Manjusha
Designation: Asst. Prof
Qualification: M.Pharmacy (Ph.D)
Experience:
7 Yr
Email: manjusha.kondepudi@gmail.com
 
Dr.T.Narayana Venkatesh Name: Vinod kumar Mugada
Designation: Asst. Prof.
Qualification: M.Pharm., (Ph.D)
Experience:
7 Yr
Email: mugadavinodkumar18@gmail.com
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Mrs.A.Swathi Annapurna
Designation: Asst. Prof
Qualification: M.Pharm.
Experience:
5 Yr
Email: swathi.kodukula@gmail.com
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Ms.M.Mousami
Designation: Asst. Prof
Qualification: M.Pharm.
Experience:
5 Yr
Email: mousami.maganti@gmail.com
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Mr.Bh.Satya Kiran
Designation: Asst. Prof
Qualification: M.Pharm.
Experience:
6 Yr
Email: Satyakiran.bh@gmail.com
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Dr.V.Sravana Swathi
Designation: Asst. Prof.
Qualification: Pharma.D
Experience:
3 Yr
Email: swathiphaermcoo@gmail.com
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: Ms.A.Vamsi Veena
Designation: Asst. Prof.
Qualification: M.Pharma.
Experience:
6 Yr
Email: vamseeveena@gmail.com
 
 
Dr.T.Narayana Venkatesh Name: Mrs.V.Jhansi Lakshmi
Designation: Asst. Prof.
Qualification: M.Pharma.
Experience:
7 Yr
Email: jhanu.18@gamil.com
 
Dr.T.Narayana Venkatesh Name: Mr.P.Srinu
Designation: Asst. Prof.
Qualification: M.Pharma.
Experience:
2 Yr
Email: srinubdmp@gmail.com
 
Dr.T.Narayana Venkatesh Name: Dr.Wasim Feroz
Designation: Asst. Prof.
Qualification: Pharma.D
Experience:
2 Yr
Email: wasimferoz5@gmail.com
 
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: NAVETI MADHURI
Designation: Asst. Prof
Qualification: M.Pharm.
Experience:
1 Yr
Email: madhurinaveti@gmail.com
 
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: KANNURU SAI SAROJA PRATHYUSHA
Designation: Asst. Prof
Qualification: M.Pharm.
Experience:
1 Yr
Email: prathyushakannuru17@gmail.com
 
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: VADAPALLI BHAVANA
Designation: Asst. Prof
Qualification: M.Pharm.
Experience:
1 Yr
Email: bhavanavadapalli64@gmail.com
 
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: L VISWA TEJA
Designation: Asst. Prof
Qualification: Pharm.D
Experience:
2 Yr
Email: lviswateja@gmail.com
 
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: VEERABRAHMAM YADAVALLI
Designation: Asst. Prof
Qualification: M.Sc (Mathematics).,
Experience:
6 Yr
Email: veerabrahmam.maths@gmail.com
 
 
Dr.N.G.P. IT - sudha Name: MADHAVDAS MITERANI
Designation: Hospital Coordinator
Qualification: B.Com.,
Experience:
30 Yr
Email: madhavmiterani@gmail.com

Visiting Faculty Details

S.No Name Qualification
1 Mr. SIVAJEE VAVILAPALLI MBA
2 Dr CH HARA GOVANDA RAO M.B.A,Ph.D.,
3 Mr.RAMAPPADU KARITA M.Phil .,
4 Mr.CHETIKAM RAJ KUMAR M.Phil .,
5 Mr.NAGARJUNA KARYEMSETTY M.Tech
6 Mrs.K. SIRISHA M.Sc.(Environmental Science).,
7 Mrs B.VASANTHA RANI M.E./M.Tech.(CSE)
8 Mr.S.YOGESWARA RAO M.Sc.(Environmental Science)
9 Dr. N. RAMYA Phd.(BIO STATISTICS)
10 Mrs.KURMAPU MADHURI M.Sc
11 Mr.S.SATISH M.A.(English)